Die bemagtiging van gemeenskappe in Afrika sodat Afrika se mense selfstandig kan leef, groei en gedy.

Opinor skep en bevorder gemeenskapsgerigte planne, strategieë en beleid deur skeppende vernuwing gegrond op beproefde waardes en ervaring wat aangewend kan word om gemeenskapselfstandigheid in Afrika te bevorder.

Benadering

Geloofwaardige navorsing

Geloofwaardige, wetenskaplike navorsing wat tydig die werklikheid onbevlek en akkuraat weerspieël.

Innoverende kommunikasie

Uitnemende oordrag van inligting deur innovasie en oorspronklikheid wat toeganklikheid en toepasbaarheid verseker.

Waardetoevoeging

Waardetoevoeging wat gemeenskappe in staat stel om ’n beduidende verskil op voetsoolvlak te maak.

Fokus

Strategies

Sake van strategiese belang en taktiese optrede wat ’n strategiese impak maak.

Toekomsgerig

Toekomsgerigte optrede gerig op die voorspoed van toekomstige geslagte.

Toegepas

Inhoud wat toegepas kan word om gemeenskapselfstandigheid te bevorder en te verwesenlik.