Die bemagtiging van gemeenskappe in Afrika sodat Afrika se mense selfstandig kan leef, groei en gedy.

Opinor skep en bevorder gemeenskapsgerigte planne, strategieë en beleid deur skeppende vernuwing gegrond op beproefde waardes en ervaring wat aangewend kan word om gemeenskapselfstandigheid in Afrika te bevorder.

Benadering

Geloofwaardige navorsing

Geloofwaardige, wetenskaplike navorsing wat tydig die werklikheid onbevlek en akkuraat weerspieël.

Innoverende kommunikasie

Uitnemende oordrag van inligting deur innovasie en oorspronklikheid wat toeganklikheid en toepasbaarheid verseker.

Waardetoevoeging

Waardetoevoeging wat gemeenskappe in staat stel om ’n beduidende verskil op voetsoolvlak te maak.

Fokus

Strategies

Sake van strategiese belang en taktiese optrede wat ’n strategiese impak maak.

Toekomsgerig

Toekomsgerigte optrede gerig op die voorspoed van toekomstige geslagte.

Toegepas

Inhoud wat toegepas kan word om gemeenskapselfstandigheid te bevorder en te verwesenlik.

Ander voorstelle wat die uitkomste voorafgegaan het

1

Bemagtiging van gemeenskappe, deur suiwer en akkurate weerspieëling van die werklikheid, om die beste besluite te neem wat ʼn vry, veilige en voorspoedige toekoms vir gemeenskappe moontlik sal maak.

2

Die bemagtiging van gemeenskappe in Afrika sodat die mense van Afrika kan leef, groei en gedy.

3

Die bemagtiging van gemeenskappe in Afrika sodat Afrika se mense kan leef, groei en gedy.

4

Dat bemagtigde gemeenskappe in Afrika kan leef, groei en gedy.

5

Dat selfstandige gemeenskappe in Afrika kan leef, groei en gedy.

6

Dat gemeenskappe in Afrika selfstandig kan leef, groei en gedy.

7

Dat bemagtigde gemeenskappe in Afrika selfstandig kan leef, groei en gedy.